Proč kandiduji a jaká je moje vize?

Jsem člověk, který nedokáže sedět doma se založenýma rukama a nečinně čekat, že se věci v mém nejbližším okolí a v každodenním životě vyřeší samy. V Praze 4, kde žiji téměř svůj celý život se proto snažím působit aktivně společensky i politicky.

Myslím globálně, jednám lokálně

Chci Českou republiku konkurenceschopnou v Evropě a ve světě. Vzdělání proto vnímám jako nejlepší investici do budoucnosti naší země.

Česká zahraniční politika musí být dlouhodobě konzistentní

Chci bezpečný rozvoj naší země, bez promyšlené a aktivní zahraniční politiky toho nedosáhneme.

Ekologie bez ideologie

Principy udržitelného rozvoje a přírody je možné skloubit s ekonomickým rozvojem a s odpovědností vůči budoucím generacím.

Zjednodušíme váš kontakt s úřady

Osobní údaje předáme úřadům jen jednou! Žádosti občanů a firem u nichž uplyne zákonná lhůta, budou automaticky schváleny.

Rodina je základní pilíř celé společnosti

Chci usnadnit skloubení pracovního a rodinného života: částečnými úvazky, prací z domova, sdílenými pracovními místy nebo rozšířením služeb pro děti.

O mně

O mně

Společensky - v místě bydliště, na jednom z největších sídlišť Prahy 4 spoluorganizuji společenské akce, jako jsou Slavnosti sousedů nebo Zažít Krč jinak. Na sociálních sítích spravuji oblíbenou komunitní stránku „Sídliště Krč a okolí“ a s dalšími spolupracovníky také Facebookovou a internetovou stránku „Pražská Čtyřka“ o aktuálním dění v našem okolí.

Politicky -  aktivní jsem od začátku roku 2010, kdy jsem vstoupil do TOP 09 a o rok později se jako první náhradník stal zastupitelem Prahy 4. Během tohoto období jsem jako opoziční zastupitel navrhl plán výstavby několika naučných stezek na území nejlidnatější městské části, z nichž dvě byly schváleny, ale dosud nerealizovány.Po obhajobě mandátu v roce 2014 mi byl svěřen post radního pro životní prostředí, díky zkušenostem z předchozích zaměstnání a vědomí zanedbanosti zdejšího prostředí, avšak bohužel jen na čtyři měsíce.

Od roku 2011 jsem také působil ve spolku TOP tým, mládežnické organizace TOP 09. Zde jsem několik let působil i jako člen republikového předsednictva (v roce 2019 se stal i jeho předsedou).