Proč kandiduji a jaká je moje vize?

Jsem člověk, který nedokáže sedět doma se založenýma rukama a nečinně čekat, že se věci v mém nejbližším okolí a v každodenním životě vyřeší samy. V Praze 4, kde žiji téměř svůj celý život se proto snažím působit aktivně společensky i politicky.

Myslím globálně, jednám lokálně

Chci Českou republiku konkurenceschopnou v Evropě a ve světě. Vzdělání proto vnímám jako nejlepší investici do budoucnosti naší země.

Česká zahraniční politika musí být dlouhodobě konzistentní

Chci bezpečný rozvoj naší země, bez promyšlené a aktivní zahraniční politiky toho nedosáhneme.

Ekologie bez ideologie

Principy udržitelného rozvoje a přírody je možné skloubit s ekonomickým rozvojem a s odpovědností vůči budoucím generacím.

Méně státu, více odpovědnosti

Stát má nastavit jasná pravidla, vytvořit spravedlivé prostředí a neobtěžovat odpovědné občany.

Rodina je základní pilíř celé společnosti

Chci usnadnit skloubení pracovního a rodinného života: částečnými úvazky, prací z domova, sdílenými pracovními místy nebo rozšířením služeb pro děti.

O mně

O mně

Společensky - v místě bydliště, na jednom z největších sídlišť Prahy 4 spoluorganizuji společenské akce, jako jsou Slavnosti sousedů nebo Zažít Krč jinak. Na sociálních sítích spravuji oblíbenou komunitní stránku „Sídliště Krč a okolí“ a s dalšími spolupracovníky také Facebookovou a internetovou stránku „Pražská Čtyřka“ o aktuálním dění v našem okolí.

Politicky -  aktivní jsem od začátku roku 2010, kdy jsem vstoupil do TOP 09 a o rok později se jako první náhradník stal zastupitelem Prahy 4. Během tohoto období jsem jako opoziční zastupitel navrhl plán výstavby několika naučných stezek na území nejlidnatější městské části, z nichž dvě byly schváleny, ale dosud nerealizovány.Po obhajobě mandátu v roce 2014 mi byl svěřen post radního pro životní prostředí, díky zkušenostem z předchozích zaměstnání a vědomí zanedbanosti zdejšího prostředí, avšak bohužel jen na čtyři měsíce.

Od roku 2011 také působím jako člen spolku TOP tým, mládežnické organizace TOP 09, kterému se úspěšně daří přibližovat politické dění mladým lidem.

Jsem předsedou pražského TOP týmu

Články